Головна сторінка
Мапа сайту
info@gts-group.com.ua

Інформація Емітента 

Розкриття інформації та звітності емітента 

Корпоративні документи

Статут Товариства

Положення про Наглядову раду Товариства

Положення про виконавчий орган

Положення про загальні збори

Положення про Ревезійну комісію Товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства

Положення про кожну філію та кожне представництво Публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш". Розміщено 08.04.2015 р.


Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш". Розміщено 10.03.2015 р.

Документи звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам

Річний звіт за 2010 рік

Річний звіт за 2011 рік

Річний звіт за 2012 рік

Річний звіт за 2013 рік

Річний звіт за 2014 рік. Розміщено 17.04.2015 р

Річний звіт за 2015 рік. Розміщено 14.04.2016 р

Річний звіт за 2016 рік. Розміщено 24.04.2017 р

Річний звіт за 2017 рік. Розміщено 17.04.2018 р

Річний звіт за 2018 рік. Розміщено 25.04.2019 р. Спростовано

Річний звіт за 2018 рік. Розміщено 05.08.2019 р.

Річний звіт за 2018 рік. Розміщено 05.08.2019 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2019 рік. Розміщено 23.04.2020 р.

Річний звіт за 2019 рік. Розміщено 23.04.2020 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2020 рік. Розміщено 29.04.2021 р.

Річний звіт за 2020 рік. Розміщено 29.04.2021 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2021 рік. Розміщено 13.10.2022 р.

Річний звіт за 2021 рік. Розміщено 13.10.2022 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2022 рік. Розміщено 05.09.2023 р.

Річний звіт за 2022 рік. Розміщено 05.09.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річна фінансова звітність Товариства

Баланс за 2014 рік. Розміщено 14.03.2015 р.

Баланс за 2015 рік. Розміщено 14.03.2016 р.

Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Розміщено 14.03.2015 р.

Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Розміщено 14.03.2016 р.

Особлива інформація

Особлива інформація від 29.05.13 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 29.04.14 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 29.04.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 27.04.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 28.04.2015 р.

Особлива інформація від 28.09.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 28.09.2015 р.

Особлива інформація від 28.10.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 29.10.2015 р.

Особлива інформація від 10.10.16 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій). Розміщено 10.10.2016 р.

Особлива інформація від 11.10.16 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 11.10.2016 р.

Особлива інформація від 25.04.18 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 25.04.2018 р.

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 23.04.2019 р.

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 23.04.2019 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 23.04.2019 р.

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 23.04.2019 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 28.04.20 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 28.04.2020 р.

Особлива інформація від 28.04.2020 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 28.04.2020 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 26.04.2021 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.04.2021 р.

Особлива інформація від 26.04.2021 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.04.2021 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 26.04.21 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.04.2021 р.

Особлива інформація від 26.04.21 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.04.2021 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.07.2023 р.

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.07.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.07.2023 р.

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.07.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)


Висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства

Звіт ревізійної комісії

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік

Звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Розміщено 28.04.2015 р.

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Розміщено 28.04.2016 р.

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Розміщено 28.04.2017 р.

Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Розміщено 26.04.2018 р.

Аудиторський висновок Товариства

Аудиторський висновок за 2014 рік. Розміщено 17.04.2015 р.

Аудиторський висновок за 2015 рік. Розміщено 14.04.2016 р.


Загальні збори акціонерів 2011

Протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2011р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 27.04.2011р.Загальні збори акціонерів 2012

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 28.04.2012р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 28.04.2012р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 28.04.2012р.


Загальні збори акціонерів 2013

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 26.04.2013р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 26.04.2013р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 26.04.2013р.


Загальні збори акціонерів 2014

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 29.04.2014р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 29.04.2014р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 29.04.2014р.


Загальні збори акціонерів 2015

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 27.04.2015р. Розміщено 27.04.2015 р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2015р. Розміщено 28.04.2015 р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2015р. Розміщено 28.04.2015 р.

Загальні збори акціонерів 2016

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 27.04.2016р. Розміщено 25.03.2016 р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016р. Розміщено 28.04.2016 р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016р. Розміщено 28.04.2016 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів на 10.10.2016р. Розміщено 07.09.2016 р.

Загальні збори акціонерів 2017

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 27.04.2017р. Розміщено 24.03.2017 р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. Розміщено 28.04.2017 р.

Підсумки голосування про питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017р. Розміщено 28.04.2017 р.

Загальні збори акціонерів 2018

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 25.04.2018р. Розміщено 23.03.2018 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 12.03.2018 року. Розміщено 23.03.2018 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 19.04.2018 року. Розміщено 24.04.2018 р.

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 р.. Розміщено 25.04.2018 р.

Підсумки голосування на річних загальних борах акціонерів 25.04.2018 р.. Розміщено 25.04.2018 р.

Загальні збори акціонерів 2019

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 23.04.2019р. Розміщено 22.03.2019 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 23.04.2019р. Розміщено 22.03.2019р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 12.03.2019 року. Розміщено 22.03.2019 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 12.03.2019 року. Розміщено 22.03.2019 р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 17.04.2019 року. Розміщено 22.04.2019 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 17.04.2019 року. Розміщено 22.04.2019 р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Загальні збори акціонерів 2020

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 28.04.2020р. Розміщено 26.03.2020 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 28.04.2020р. Розміщено 26.03.2020р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 03.03.2020 року. Розміщено 26.03.2020 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 03.03.2020 року. Розміщено 26.03.2020 р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 22.04.2020 року. Розміщено 27.04.2020 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 22.04.2020 року. Розміщено 27.04.2020 р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Загальні збори акціонерів 2021

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 26.04.2021р. Розміщено 25.03.2021 р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів на 26.04.2021р. Розміщено 25.03.2021р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 05.03.2021 року. Розміщено 25.03.2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 05.03.2021 року. Розміщено 25.03.2021 р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 20.04.2021 року. Розміщено 26.04.2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій згідно Переліку станом на 24 годину 20.04.2021 року. Розміщено 26.04.2021 р._Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Загальні збори акціонерів 2023

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів на 20.07.2023р. Розміщено 19.06.2023 р.

Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів на 20.07.2023р. Розміщено 19.06.2023р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Бюлетень для голосування (крім кумулят) на ЗЗА 20 07 23. Розміщено 10.07.2023 р.

Бюлетень для голосування (крім кумулят) на ЗЗА 20 07 23. Розміщено 10.07.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Бюлетень для кумулятивного голосування 20.07.23. Розміщено 15.07.2023 р.

Бюлетень для кумулятивного голосування 20.07.23. Розміщено 15.07.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Протокол дистанційних зборів акціонерів 20.07.2023. Розміщено 02.08.2023 р.

Протокол дистанційних зборів акціонерів 20.07.2023. Розміщено 02.08.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Протоколи про підсумки голосування на ЗЗА 20.07.2023. Розміщено 02.08.2023 р.

Протоколи про підсумки голосування на ЗЗА 20.07.2023. Розміщено 02.08.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Афілійовані особи

Афілійовані особи Публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш". Розміщено 26.04.2016 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що з 12 жовтня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Сумський завод «Енергомаш» змінило тип та назву товариства на Приватне акціонерне товариство «Сумський завод «Енергомаш». 

Свідоцтво Приватне акціонерне товариство «Сумський завод «Енергомаш».