Головна сторінка
Мапа сайту
info@gts-group.com.ua

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів 

Документи звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам

Річний звіт за 2010 рік

Річний звіт за 2011 рік

Річний звіт за 2012 рік

Річний звіт за 2013 рік

Річний звіт за 2014 рік. Розміщено 17.04.2015 р

Річний звіт за 2015 рік. Розміщено 14.04.2016 р

Річний звіт за 2016 рік. Розміщено 24.04.2017 р

Річний звіт за 2017 рік. Розміщено 17.04.2018 р

Річний звіт за 2018 рік. Розміщено 25.04.2019 р. Спростовано

Річний звіт за 2018 рік. Розміщено 05.08.2019 р.

Річний звіт за 2018 рік. Розміщено 05.08.2019 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2019 рік. Розміщено 23.04.2020 р.

Річний звіт за 2019 рік. Розміщено 23.04.2020 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2020 рік. Розміщено 29.04.2021 р.

Річний звіт за 2020 рік. Розміщено 29.04.2021 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2021 рік. Розміщено 13.10.2022 р.

Річний звіт за 2021 рік. Розміщено 13.10.2022 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річний звіт за 2022 рік. Розміщено 05.09.2023 р.

Річний звіт за 2022 рік. Розміщено 05.09.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Річна фінансова звітність Товариства

Баланс за 2014 рік. Розміщено 14.03.2015 р.

Баланс за 2015 рік. Розміщено 14.03.2016 р.

Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Розміщено 14.03.2015 р.

Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Розміщено 14.03.2016 р.

Особлива інформація

Особлива інформація від 29.05.13 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 29.04.14 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)

Особлива інформація від 29.04.14 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація від 27.04.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 28.04.2015 р.

Особлива інформація від 28.09.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 28.09.2015 р.

Особлива інформація від 28.10.15 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 29.10.2015 р.

Особлива інформація від 10.10.16 (відомості про зміну складу власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій). Розміщено 10.10.2016 р.

Особлива інформація від 11.10.16 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 11.10.2016 р.

Особлива інформація від 25.04.18 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 25.04.2018 р.

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 23.04.2019 р.

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 23.04.2019 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 23.04.2019 р.

Особлива інформація від 23.04.19 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 23.04.2019 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 28.04.20 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 28.04.2020 р.

Особлива інформація від 28.04.2020 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 28.04.2020 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 26.04.2021 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.04.2021 р.

Особлива інформація від 26.04.2021 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.04.2021 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 26.04.21 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.04.2021 р.

Особлива інформація від 26.04.21 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.04.2021 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.07.2023 р.

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про зміну складу посадових осіб емітента). Розміщено 26.07.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.07.2023 р.

Особлива інформація від 20.07.23 (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів). Розміщено 26.07.2023 р. Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)


Висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства

Звіт ревізійної комісії

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік

Звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Розміщено 28.04.2015 р.

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Розміщено 28.04.2016 р.

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Розміщено 28.04.2017 р.

Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Розміщено 26.04.2018 р.

Аудиторський висновок Товариства

Аудиторський висновок за 2014 рік. Розміщено 17.04.2015 р.

Аудиторський висновок за 2015 рік. Розміщено 14.04.2016 р.


Корпоративні документи

Статут Товариства

Положення про Наглядову раду Товариства

Положення про виконавчий орган

Положення про загальні збори

Положення про Ревезійну комісію Товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства

Положення про кожну філію та кожне представництво Публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш". Розміщено 08.04.2015 р.


Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш". Розміщено 10.03.2015 р.

Афілійовані особи

Афілійовані особи Публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш". Розміщено 26.04.2016 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що з 12 жовтня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Сумський завод «Енергомаш» змінило тип та назву товариства на Приватне акціонерне товариство «Сумський завод «Енергомаш». 

Свідоцтво Приватне акціонерне товариство «Сумський завод «Енергомаш».