Головна сторінка
Мапа сайту
info@gts-group.com.ua

Політика підприємства у сфері якості.

Політика підприємства в галузі якості є основою стратегії розвитку та функціонування системи менеджменту якості, відповідає положенням міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та визначає шляхи розвитку підприємства

Керівництво підприємства гарантує:

- прояв лідерства керівництва, відданість цілям та контексту підприємства, підтримання етичних норм та культури підприємства.

- Постійне підвищення ефективності системи управління якістю;

- безпека і якість продукції, що випускається – як першорядне завдання виробництва підприємства;

- роботу в тісному контакті з кожним Замовником та Постачальником;

- постійний аналіз виробничої діяльності підприємства та прийняття рішень, заснованих тільки на фактах.

Політика в галузі якості та безпеки продукції, що випускається:

- Виробляти якісну продукцію, що задовольняє вимогам споживачів;

- точно дотримуватись технічних норм і вимог при виробництві продукції;

- Забезпечувати простежуваність процесів від отримання сировини до відвантаження готової продукції;

- відповідати вимогам Українського законодавства, а також вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015

У сфері персоналу:

- постійне вивчення персоналом підприємства принципів та завдань системи менеджменту якості;

- безперервне навчання всього персоналу підприємства з питань якості та безпеки продукції, що випускається, а також з професійних та суміжних областей діяльності;

- прояв творчості та інновацій у роботі підприємства, а також пошук шляхів для покращення;

- мотивацію співробітників до прийняття загальної відповідальності за якість та безпеку продукції та дотримання цілей та політики підприємства.

В галузі обміну інформацією:

- Підтримка відкритих та чесних взаємин зі споживачами, партнерами та постачальниками, працівниками організації;

- надання необхідної інформації щодо якості та безпеки виробленої продукції споживачам, за допомогою документальних угод, контрактів, специфікацій, порад щодо застосування;

- підтвердження забезпеченості персоналу підприємства інформаційними засобами та необхідними комунікаційними.

У роботі із споживачами:

- позитивний настрій та вжиття всіх необхідних заходів для задоволення потреб та очікувань клієнтів;

- Отримання зворотного зв'язку, при роботі зі споживачами

У роботі з постачальниками:

- відповідальний та суворий підхід до процедури вхідного контролю всієї сировини та допоміжних матеріалів;

- співробітництво тільки з перевіреними та затвердженими постачальниками.

У рамках соціальної відповідальності:

- дії відповідно до високих етичних стандартів формують культуру виробництва;

- Виконання вимог з охорони праці та безпеки працівників;

- інформування власників, партнерів та працівників про свою діяльність.

Найвище керівництво бере на себе відповідальність за виконання політики в галузі якості та безпеки продукції.

ISO UKR 2021.jpg

.